Novo mesto dobija univerzitet

To će biti šesti univerzitet u Sloveniji (pored tri državna univerziteta u Ljubljani, Mariboru i Kopru, kao i dva privatna univerziteta u Novoj Gorici).

Privatni centar za visoko obrazovanje u Novom Mestu (4 fakulteta) transformisan je u univerzitet. Veće Nacionalne agencije za kvalitet visokog obrazovanja 28. novembra izdalo je akreditaciju na pet godina. Međutim, biće potrebno još pola godine da se završe procedure za osnivanje univerzitetskih tela i izbor rektora.

Pre više od 20 godina otvorena je prva privatna visokoškolska ustanova u Novom Mestu, nakon čega je uspostavljeno još nekoliko sličnih ustanova. Ali, samo Centar za visoko obrazovanje je dobio akreditaciju kojom se dodeljuje pravo otvaranja privatnog univerziteta. U okviru njega se nalaze Fakultet za poslovanje i menadžment, Fakultet za poslovanje i informatiku, Tehnološki fakultet i Fakultet medicinskih nauka. U tekućoj akademskoj godini u Centru studira 600 studenata.

Prema rečima direktora Centra za visoko obrazovanje Marijana Blažića, otvaranje univerziteta je značajan događaj u životu Novog Mesta i čitavog regiona.

Izvor: sloveniatimes.comrtvslo.si