Novogoriška univerza postaja mednarodno zanimiva

Univerza v Novi Gorici postaja vse bolj mednarodno usmerjena izobraževalna ustanova.Študenti, ki so se letos prvič vpisali na to fakulteto, prihajajo iz desetih držav. Med njimi po številčnosti najbolj izstopa skupina študentov iz Nepala.

V akademskem letu 2016/2017 predstavljajo tuji študenti na novogoriški Univerzi kar 40 odstotkov študentske populacije.

Največ zanimanja za Poslovno-tehniško fakulteto

V letošnjem študijskem letu se je močno povečalo zanimanje kandidatov iz tujine predvsem za študij na Poslovno-tehniški fakulteti. Študenti, ki so se letos prvič vpisali na to fakulteto, prihajajo iz desetih držav. Med njimi po številčnosti najbolj izstopa skupina študentov iz Nepala. V preteklem tednu jih je v Novo Gorico prispelo sedemindvajset, od tega kar petindvajset na izredni študij prve stopnje Gospodarskega inženiringa ter dva na izredni študij druge stopnje Gospodarskega inženiringa.

Fundacija Univerze z novim partnerjem

Univerza v Novi Gorici je to študijsko leto pridobila tudi pomembnega partnerja za svojo univerzitetno Fundacijo. Pogodbo o medsebojnem sodelovanju sta podpisala predsednik uprave Fundacije Univerze v Novi Gorici Danilo Zavrtanik in direktor podjetja Erste Card, d. o. o., Mladen Mirko Tepuš.

Po pogodbi o partnerstvu bosta skupaj izdala in tržila partnerske kartice z odloženim plačilom Diners Club – Fundacija Univerze v Novi Gorici. Namen projekta partnerske kartice Diners Club – FUNG je zagotoviti dolgoročni in trajni vir finančnih sredstev za Fundacijo Univerze v Novi Gorici ter financiranje posameznih skladov in projektov v skladu s cilji fundacije. Gre za inovativno obliko trajnega zbiranja donacij v finančno negotovem obdobju.

Fundacija Univerze v Novi Gorici je edina univerzitetna fundacija v Sloveniji. Deluje za razvoj izobraževalne in raziskovalne dejavnosti novogoriške univerze.

Vir: rtvslo.si