Ob 20-letnici online študija na Dobi in v Sloveniji – brezplačen predmet

Fakulteta DOBA ponuja vsem, kogar to zanima, popolnoma brezplačno vključiti se v en študijski predmet za napredovanje in razvoj kariere.

Predmet Osebni menedžment za vse, ki imate zaključeno srednjo šolo

Nosilec predmeta: doc. dr. Darko Števančec

Trajanje: 4 tedne (od 22. maja do 18. junija 2019)

Število razpisanih mest: 60

Kako si organizirati čas, da bomo čimbolj učinkoviti? Kako učinkovito komunicirati in reševati konflikte? Pri predmetu boste spoznali model »velikih pet faktorjev osebnosti«, ugotovili, katera je vaša prevladujoča strategija reševanja konfliktov, preizkusili eno izmed tehnik za spodbujanje ustvarjalnosti.

Prijava

Predmet Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje za vse z zaključeno fakulteto

Nosilec predmeta: red. prof. dr. Boris Cizelj

Trajanje: 5 tednov (od 21. maja do 27. junija 2019)

Število razpisanih mest: 60

Glavni poudarki predmeta bodo na: komuniciranju z vplivnimi javnostmi in mreženju, zastopanju interesov in lobiranju ter pogajalskim tehnikam.

Prijava

Vključitev je popolnoma brezplačna, a je število mest omejeno.

Več o tem

Viri: fakulteta.doba.si, fakulteta.doba.si