Obisk predavateljev Fakultete za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, Črna gora

Konec novembra 2019 so na B2, Ljubljana, v okviru programa Erasmus+, gostili partnerje iz Črne gore, Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar. Študenti B2 so na predavanjih pridobili novo mednarodno izkušnjo.

Na predavanjih so razpravljali o procesu strateškega upravljanja organizacije, njegovi viziji, poslanstvu in ciljih. Obravnavana je bila tudi interakcija višjih vodstvenih kadrov, ki sprejemajo strateške odločitve (lastniki, glavni direktor, upravni odbor).

Vir: facebook.com