Obisk študentov 2. letnika GIT v SAŠA inkubatorju

V torek, 4. decembra 2018, so študentje 2. letnika programa Gostinstvo in turizem, v okviru predmeta Osnove projektnega menedžmenta, obiskali SAŠA inkubator,d.o.o., ki ustvarja podporno okolje za razvoj podjetništva v SAŠA regiji. Še posebej mladim podjetnikom – začetnikom nudijo strokovno pomoč v obliki mentorstva, z njihovo pomočjo lahko razvijajo poslovno idejo ali že ustanovljeno podjetje.

Ob slikovitih primerih razvijanja idej svetovnih podjetij so študentje dobili informacije kako iskati in razvijati poslovne ideje. Predstavili so področja, ki jih v SAŠA inkubatorju izvajajo:

  1. mladim predstavijo način vključitve v SAŠA podjetniško sredino in dogajanje
  2. izvajajo mentorske programe ter strokovne delavnice
  3. organizirajo Startup večere
  4. izvajajo program ekspertnega svetovanja, ki se izvaja za ciljno publiko start up podjetij
  5. oddajajo poslovnih prostorov v najem
  6. izvajajo podjetniško šolo
  7. v najem dajejo promocijske vitrine v PC Standard, itd.

Študentom so ob koncu obiska predstavili tudi poslovne prostore, poslovno cono Standard, kjer imajo najete prostore podjetniki, Coworking prostore za podjetniške ekipe, način in strošek najema.

Vir: vss.scv.si