Obisk ukrajinske delegacije na FGPA UM

Dne 6. in 7.12.2018 je 18-članska delegacija iz Ukrajine obiskala Slovenijo, med drugimi inštitucijami tudi FGPA UM. Namen obiska je bil krepitev meddržavnega sodelovanja v obliki izmenjave izkušenj, dobrih praks in znanja na področju prometne varnosti.

Dne 6.12. so, v Ljubljani, na sedežu Agencije RS za varnost prometa (AVP), ukrajinsko delegacijo sprejeli predstavniki AVP, skupaj s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Družbe za avtoceste v RS, Direkcije RS za infrastrukturo in Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru. Na pogovoru je slovenska stran predstavila dobro prakso Direktive o varnosti cestne infrastrukture ter sistem presojevalcev cestne infrastrukture in njihov vpliv na izboljšanje prometne varnosti v Sloveniji. AVP pa je posebej izpostavila pomembnost sodelovanja s pristojnimi institucijami v Ukrajini za skupno izboljšanje prometne varnosti na tranzitnem omrežju, ki poteka na ozemlju Republike Slovenije.

Dne 7.12. v popoldanskem času pa je potekal obisk ukrajinske delegacije v Mariboru. Ukrajinskim strokovnjakom za prometno varnost so pokazali mariborske primere dobre prakse in novitete s področja zagotavljanja prometno varnega cestnega prometnega sistema.

Kasneje je sledil obisk fakultete, ob kateri je prodekan za mednarodno sodelovanje prof. dr. Matjaž Šraml poudaril vlogo in pomen fakultete v tem prostoru in sodelovanje s tujimi univerzami, nato je prodekan za izobraževalno dejavnost doc. dr. Borut Macuh predstavil fakulteto, študijske programe in možnost študija v angleškem jeziku.

Sledila je predstavitev dveh centrov FGPA UM, ki se posredno in neposredno ukvarjata s prometno varnostjo. Področja delovanja dveh centrov in projekte, ki jih delata za domače in tuje naročnike, je predstavil izr. prof. dr. Marko Renčelj, na koncu pa je prof.dr. Tomaž Tollazzi predstavil še raziskovalno terensko opremo.

Vir: fgpa.um.si