Objavljeni so podatki evropske raziskave Evroštudent

Slovenski študenti so v povprečju stari 24,1 leta. Študentsko delo jih opravlja tretjina. V primerjavi z drugimi državami, zajetimi v raziskavi Evroštudent, je čas, ki so ga za delo porabili slovenski študenti, med daljšimi, in sicer uro nad povprečjem, ki znaša 14 ur na teden.

Da ima motivacijo za zaposlitev, je v zadnji raziskavi Evroštudent, ki je med letoma 2016 in 2018 potekala v 26 državah v Evropi, v Sloveniji poročalo 38 odstotkov študentov.

Največja stroška sta stanovanje in hrana, ki ju slovenski študenti v večini pokrijejo z lastnim zaslužkom ali s pomočjo družine. Stroški študentov znašajo približno 500 evrov na mesec. Država z državnimi štipendijami povprečno prispeva 125 evrov.

Skoraj polovica slovenskih študentov tako živi pri starših in sorodnikih ter 19 odstotkov v študentskih domovih in sobah.

Med slovenskimi študenti je največji delež izrednih, in sicer 13 odstotkov, kar uvršča Slovenijo med izstopajoče države. V raziskavi Evroštudent je sodelovalo 4968 slovenskih študentov.

Vir: delo.si