Образовниот центар во Велење е партнер на меѓународниот проект SLEVET

Образовниот центар во Велење се најде помеѓу партнерите на меѓународниот проект SLEVET (Student-driven Leadership Skills Development Programme in VET Schools – „Програма за развој на лидерски вештини во установите за стручно образование“). Проектот се реализира во рамките на програмата Erasmus+, KA2: партнерски врски помеѓу образовните установи. Организатор на проектот е Регионалниот центар за стручно образование Panevezys, Литванија; партнерски организации – Националната школа за менеџмент (Софија, Бугарија), Школа за туризам Kuldiga (Латвија), Национална гимназија за финансии (Софија, Бугарија), Образовниот центар на Велење (Словенија), претпријатието Bridging to the future (Бирмингем, Велика Британија). Раководител на проектот е Миран Папеж. Рокот за реализација на проектот е до 31-ви август 2020 година.

Во рамките на проектот се реализира специјална програма за млади (Student-driven Leadership Skills Development Programme – „Програма за развој на лидерските вештини“) со цел да се развијат управувачките и претприемачките вештини на студентите на стручните образовни установи. Во 2019/2020 академска година студентите од завршните години ќе одржат 14 практични семинари за своите помлади колеги за развојот на потенцијалот во областа на комуникациите, тимската работа, вештини за решавање на проблеми, вештини за планирање и организација, активен пристап и иницијативи, а исто така и управување со стресот. Покрај тоа учесниците на семинарите ќе ги подобрат своите познавања на словенечкиот јазик, англискиот јазик и математика. Во текот на семинарите ќе биде објаснето како да се развиваат клучните компетенции и лидерските вештини со посредство на практични задачи во секојдневниот живот, паралелно работејќи во корист на училиштата и локалните здруженија.  

Подетално за проектот

Извор: scv.si