Odlična priložnost: odprt Erasmus razpis

DOBA Fakulteta in Višja strokovna šola sta nosilki Erasmus listin, ki omogočata nijinim študentom opravljanje študijskih obveznosti in praktičnega izobraževana v tujini. Erasmus mobilnost je edinstvena mednarodna izkušnja, ki bogati znanja in kompetence vseh vključenih in študentom odpre tudi vrata v svet. Erasmus mobilnost za visokošolske učitelje in sodelavce pa omogoči pridobivanje strokovnih izkušenj in prenos dobrih praks v njihove delovne procese.

Študenti si sami izberete podjetje, v katerem bi prakso želeli opravljati. Prav tako si izberete državo in čas opravljanja prakse. Na prakso lahko odidete samo v države članice EU ter v Severno Makedonijo, Srbijo, Turčijo, Islandijo, Lihtenštajn in Norveško. Štipendija znaša med 420 in 520 EUR na mesec, odvisno od tega, v kateri državi živite. Dodatek za študente, ki opravljajo prakso, se dodeli v višini 100 EUR/mesec.

Študenti lahko odidete na izmenjavo za študij samo na visokošolsko institucijo, s katero ima DOBA Fakulteta podpisan sporazum. Štipendija za izmenjavo za študij znaša med 370 in 520 EUR na mesec, odvisno od tega, v kateri državi študirate.

Razpis in prijavnice za DOBA Fakulteto najdete na spletni strani, razpis in prijavnice za Višjo strokovno šolo pa na tej povezavi. Rok za oddajo je 30. 11. 2019.

Več informacij o Erasmus mobilnostih lahko dobite pri Erasmus koordinatorici Nini Turčin, ki je dosegljiva na nina.turcin@doba.si.

Источник: doba.si