Odprt je elektronski obrazec za izplačilo enkratne pomoči študentom

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je pripravilo elektronski obrazec za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za študente. Obrazec je dostopen na portalu e-Uprava, rok za oddajo obrazca ne zastara.

Photo: pixabay/Inactive account – ID 8212733

Nedavno sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) določa, da imajo študentje višjih in visokošolskih izobraževalnih ustanov, ki v študijskem letu 2019/2020 študirajo na rednih akreditiranih študijskih programih v Republiki Sloveniji in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, pravico do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov

Vir: gov.si