Odprte prijave za vpis na študijski program Socialni menedžment FUDŠ, UNG

Obliki študija: redni in izredni. Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 kreditov ECTS. Pouk poteka v Novi Gorici in Ljubljani.

Socialni menedžerji načrtujejo, vodijo, koordinirajo in nadzirajo aktivnosti na področju socialne varnosti. Orientirani so k dvigovanju ravni kakovosti življenja in človekovega dostojanstva. Uspešno se soočajo z izzivi socialnega razvoja, socialne politike, socialne izključenosti, socialne pravičnosti, pa tudi s širšimi družbenimi (gospodarskimi, okoljskimi in drugimi aktualnimi) problemi. Delujejo na področju socialnega varstva, izobraževanja, zdravja, človekovih pravic, pravic delavcev, gospodarskega razvoja, ekologije in sorodnih področjih.

Socialni menedžerji uporabljajo praktične, inovativne in trajnostne pristope k reševanju organizacijskih in socialnih problemov, ne glede na to, ali delujejo na področju izobraževanja, zdravstva, socialne varnosti, človekovih pravic, delovnih pravic, gospodarskega razvoja, kmetijstva ali okolja. Svoje delo posvečajo napredku družbe.

Študijski program Socialni menedžment 1. stopnje omogoča pridobitev znanja za uspešno soočanje s praktičnimi strokovnimi in delovnimi izzivi, razvija zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju.

Za več informacij o tem in drugih programih se lahko obrnite na specialiste 2TM.

Vir: facebook.com