Odprtje novih prostorov FGPA UM

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA UM) bo za splošno javnost v sredo, 5. oktobra 2016, ob 12. uri, odprla nove prostore za zagotovitev dodatnih površin za izvedbo programov fakultete.

Fakulteta je prenovila klasicistično in eno najbolj impozantnih stavb v štajerski prestolnici in sicer nekdanjo avstrijsko-madžarsko banko arhitekta Fritza Friedrigerja. Investicija, ki zajema obnovo objekta na Krekovi ulici 2 v Mariboru, se je izvedla za potrebe razvojno raziskovalne dejavnosti FGPA UM in Inštitutov FGPA UM. Tako bo pridobljeno oz. obnovljeno 2342,90 m2 izobraževalno-raziskovalne infrastrukture. Navedeno bo zagotovilo ustrezne delovne prostore in omogočilo nemoteno opravljanje znanstveno-raziskovalne in pedagoške dejavnosti FGPA UM.

S prenovo, ki jo je zasnoval doc. Janko Zadravec, univ. dipl. inž. arh. v sodelovanju z univerzitetnim arhitektom izr. prof. Urošem Lobnikom, univ. dipl. inž. arh., so uredili predavalnice, seminarske sobe, kabinete, prostore za znanstveno-raziskovalno delo, risalnice, računalniške učilnice, delavnica, razstavišče.

Университет Марибора

FGPA UM je že več kot desetletje izvajala dele študijskega procesa v najetih prostorih. V prenovljenem objektu se bo od študijskega leta 2016/17 v celoti izvajal študijski program prve in druge stopnje Arhitekture, ki poteka pod okriljem Oddelka za arhitekturo ter del študijskega programa Oddelka za prometno inženirstvo.

Vir: um.si