Održan 3. Prednovogodišnji susret naučnika Univerziteta u Mariboru

U petak, 14. decembra 2018. Univerzitet u Mariboru organizovao je 3. Prednovogodišnji susret sa naučnicima, u toku kog su bili predstavljene kompetencije i mogućnosti univerziteta sa akcentom na najznačajnija naučno-istraživačka dostignuća članica Univerziteta. Događaj je održan u prostorijama aerodroma Edvard Rusjan u Mariboru. Sastanak su organizovali   Youth Entrepreneurs of Europe Union i opština Hoče-Slivnica.

Tokom  događaja održana su dva okrugla stola. Prvi je prikazao konkretne rezultate saradnje između univerziteta i ekonomije. Na primer, Pipistrel je razvio dva aviona: jedan s hibridnim motorom, drugi na vodoničnom gorivu. Oba aviona proizvela je firma u saradnji s Centrom za ekonomiju saobraćaja, na čelu s dr. Stanislavom Božičnikom. Prema glavnom inženjeru firme Pipistrel Vidi Plevniku,  prvi se letovi planiraju za godinu i po.

U toku drugog okruglog stola predstavnici Youth Entrepreneurs  of Europe Union  i Evropske komisije zajedno sa osobljem slovenačkih kompanija diskutovali su o mogućnostima kooperacije radnih i akademskih krugova u EU.

U događaju je učestvovao i rektor Univerziteta u Mariboru prof. dr Zdravko Kačič, i v.d. direktora Departmana za nauku Ministarstva nauke, obrazovanja i sporta dr Meta Dobnikar, gradonačelnik opštine Hoče-Slivnica dr Marko Soršak, predsednik Youth Entrepreneurs of Europe Union  Andrea Galfi, mnogi uspešni preduzetnici, naučnici i političari.

Detaljnije

Izvor: fgpa.um.si