Održan sastanak na Sveučilištu u Novoj Gorici s predstavnicima Sveučilišta Troj (Alabama, SAD)

U ponedjeljak, 13. siječnja 2020., rektor Sveučilišta u Novoj Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik, na poziv ambasadorice SAD-a u Sloveniji Linde Gaje Klivlend Blankar sastao se s predstavnicima Sveučilišta Troj (Alabama, SAD).

Sastanak kome su prisustvovali predstavnici i drugih slovenskih sveučilišta, bio je posvećen uspostavljanju suradnje i razmjeni između institucija.

Izvor: facebook.com