Održana stručna poseta studenata Visoke škole Velenje firmama Tehnos d.o.o. и Uniforest d.o.o.

Studenti prve godine redovnih studija mehatronike Visoke stručne škole Velenje su u okviru predmeta Osnove mašinstva, pod vođstvom profesora Uroša Lukiča i Jože Hrovata posetili firme Tehnos d.o.o.  (Želec) i Uniforest (Dobriša vas).

U toku posete studenti su se upoznali sa procesom nastanka i korištenjem mašinske opreme, kao i sa složenim procesom organizacije rada.

Izvor: vss.scv.si