Održano osmo zasedanje konferencije rektora slovenačkih univerziteta

U petak, 27. 9. 2019. na Univerzitetu u Novoj Gorici, u mansionu Lantjeri u Vipavi, održan je osmi sastanak konferencije rektora slovenačkih univerziteta, kojim je predsedavao Univerzitet u Novoj Gorici.

Tokom konferencije rektor Univerziteta u Ljubljani predstavio je projekat uspostavljanja Dana slovenačkih univerziteta koji bi se obeležavao 23. jula. Na današnji dan osnovan je Univerzitet u Ljubljani, koji ima izuzetan značaj za razvoj zemlje. Predlog su podržala ostala tri univerziteta.

Učesnici konferencije takođe su razgovarali o inicijativi vlade za stvaranje Centra za nauku u Ljubljani. Rektor Univerziteta u Ljubljani naglasio je da će Centar promovisati nuaku ne samo u glavnom gradu, već i u celoj zemlji.

Takođe, raspravljalo se i o predlogu koji je pokrenuo Olimpijski komitet Slovenije o ponovnom uključivanju studija „Fiskultura i sport“ u univerzitetske programe. Uprkos činjenici da nakon uvođenja Bolonjskog sistema, taj program više nije bio uključena u programe visokog obrazovanja, neki su ga univerziteti zadržala. Univerziteti podržavaju ovu inicijativu i verovatnoće o njoj raspravljati pre donošenja konačne odluke.

Izvor: ung.si