ОНЛАJН курсерви по германски jазик

ОНЛАJН курсерви
по германски jазик

ОНЛАJН курсерви по германски jазик

Околу 140 милиони луѓе зборуваат германски и активно го користат во секојдневниот живот и работата. Германскиот е мајчин јазик во 7 земји – Германија, Австрија, Лихтенштајн, Швајцарија, Белгија и Луксембург, како и во германската дијаспора низ целиот свет. Според статистичките податоци, познавањето на германскиот јазик на работникот го зголемува неговата плата. Зборувањето на германски несомнено ќе ви помогне во која било област, било да е тоа бизнис, наука или образование.

Oнлаjн курсеви по германски јазик се наменети за кандидати кои се подготвуваат да ги започнат своите студии на странски образовни институции во 2021 година, како и за сите оние кои сакаат да научат германски јазик. Работејќи со наставници кои зборуваат совршен германски јазик, ќе научите да го разбирате јазикот, да зборувате, читате и да комуницирате во различни ситуации од било која област од животот. Удобен распоред на часови ќе ви овозможи да го комбинирате курсот со студии или работа.

За кого е курсот?

Курсот е погоден за оние кои сакаат да научат германски јазик од нула, како и за оние кои сакаат го подобрат своето постоечко ниво на знаење.

 

 

ОНЛАJН50 часови (A1)
5. 5.‒28. 7. 2021
Двапати неделно по 2 училишни часа
200 евро

 

Јазична програма и распоред

Програмата на курсот по германски јазик вклучува учење на основите на граматиката, проширување на вокабуларот, правилно нагласување, правопис, како и симулација и повторување на реални и најтипични ситуации. Часовите ќе се одржуваат двапати неделно по 2 учебни часови попладне.

Како резултат на курсот, вие ќе:

добиете можност да го совладате германскиот јазик од нула до нивото А1-А2 +;

го проширите вокабуларот за главните теми од животот;

можете да применувате основни граматички правила во говорот и пишувањето;

започнете комуникација на германски јазик

Како да се приjавите?

Исполнете го образецот подолу и ке ве контактираме веднаш штом ja добиеме приjавата. Не го одложуваjте ученьето на jазикот и уште денес приjавете се на еден одjазичните курсеви на 2ТМ.

Датумите на почеток на курсот можат да варираат.

Запишете се на онлајн курс по
германски јазик!
Запишете се на онлајн курс по германски јазик!


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х