Osnove italijanskega jezika za turistične delavce

Pri univerzitetni založbi UM je izšla strokovna monografija z naslovom NOZIONI DI BASE DELLA LINGUA ITALIANA PER IL SETTORE DEL TURISMO, avtorice doc. dr. Mojce Kompare Lukančič. Izdano gradivo je del učnega gradiva pri izbirnih predmetih Italijanščina na vseh treh študijskih programih UM FT.

Strokovna monografija Osnove italijanskega jezika za turistične delavce, je odličen temelj za vse, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem italijanskega jezika v turizmu. Delo celovito zajema 23 enot, v okviru katerih avtor bralca napoti od teoretičnih izhodišč, ki zajemajo poznavanje glasov, črk, samostalnika, spola, določnega in nedoločnega člena, pridevnika, zaimkov in treh glagolskih časov, in sicer sedanjega, preteklega in prihodnjega, do praktičnih izhodišč, ki se osredinjajo na praktično rabo italijanskega jezika v turizmu, in sicer z vsebinami, ki ožje in širše zajemajo turistično stroko.

Delo bralcu nudi vpogled v terminologijo s področij hotelirstva, gostinstva, italijanske kulture in zgodovine, turističnih destinacij, gastronomije in vinarstva.

Obravnavane teme niso omejene zgolj na področje turizma, temveč vključujejo tudi kulturološke raznolikosti in multidisciplinarni ter multikulturni pogled. Bralec skozi delo dobi celovit vpogled v osnove komunikacije z italijanskimi gosti v turističnem okviru.

Cena publikacije je 14,50 EUR. Knjigo si lahko zagotovite na referatu UM FT.

Vir: ft.um.si