Отворена е електронската пријава за исплата на еднократниот солидарен надоместок за студентите

Министерството за образование, наука и спорт на Република Словенија подготви електронска пријава за изведување на плаќања за еднократниот солидарен додаток за студентите. Пријавата е достапна на порталот еУправа – рокот за поднесување не застарува.

Photo: pixabay/Inactive account – ID 8212733

Моментално донесениот закон за интервентни мерки за заштита од епидемијата на Covid-19 и олеснувања од нејзините последици за државјаните и економијата, одредува дека право на еднократен солидарен надоместок во висина од 150 евра имаат студентите на вишите и високите школи, односно тие кои во студиската година 2019/2020 се образуваат на јавно признаените студиски програми во Република Словенија, кои се изведуваат како редовни студии, и истовремено имаат постојано живеалиште во Република Словенија.

Извор: gov.si