Otvoritev Laboratorija za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru

Na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju so v petek, 10. februarja 2017, otvorili Laboratorij za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov. Kot je povedal vodja laboratorija prof. dr. Tomaž Kern, je namen laboratorija usposobiti mlade strokovnjake, ki bodo znali učinkovito organizirati procese v podjetjih in pridobiti sposobnosti za uspešno vodenje.

Na študijskem programu Inženiring poslovnih sistemov (IPS) so profesorji in asistenti v zadnjih letih, na podlagi sodelovanja z različnimi podjetji, posodobili vsebine omenjenega študijskega programa in obenem pripravili nekaj povsem novega za okolje fakultete – v eni od predavalnic so zgradili laboratorij.

Laboratorij za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov je simulacija delujočega podjetja, kjer imajo študenti priložnost spoznati procese prodaje, nabave, planiranja, razvoja, logistike in proizvodnje, lahko pa celo razvijajo storitve in izdelujejo prave izdelke. Študenti s pridobivanjem poslovnih in inženirskih znanj preko laboratorija lahko spoznajo celotno podjetje. Pri tem ne gre samo za povezanost teoretičnih in praktičnih znanj na enem mestu temveč tudi za odlično odskočno desko za zaposlitev študentov fakultete v okolju, ki se je tudi odzvalo na idejo o vzpostavitvi laboratorija.

K odlični opremljenosti laboratorija so pomagala gorenjska podjetja: Iskraemeco, d. d., Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lotrič Meroslovje, d. o. o., OPL, d. o. o., 3Way, d. o. o., Polycom, d. o. o., Četrta pot, d. o. o. in druga. Preko učnih procesov na fakulteti se bodo usposobili strokovnjaki, katerih znanje bo čez nekaj let nujno potrebno.

Fakulteta za organizacijske vede UM na vseh študijskih programih sledi trendom sodobnega digitalnega okolja. Z vpeljavo povezovanja profesorjev, delodajalcev in študentov v okviru laboratorija smo priča novosti, ki bo celostno povezala študij in še kako potrebno praktično delo ter prispevala k višji stopnji zaposljivosti študentov.

Vir: um.si