Pametne kamere za nadzor kakovosti komutatorjev

Institut Jožef Stefan in Kolektor v mednarodnem projektu COPCAMS razvijata skupaj z drugimi partnerji novo generacijo pametnih kamer.

Институт Йожеф Штефан и Kolektor Group создают смарт камеры нового поколения»Nova generacija pametnih kamer temelji na spremembi dosedanje paradigme oziroma na novem pristopu, ki omogoča veliko povečanje zmogljivosti obdelave slik in sklepanja o njih. Oboje je podlaga za odločanje in ukrepanje v okoljih, kjer kamere delujejo,« pojasnjuje prof. dr. Bogdan Filipič z Instituta Jožef Stefan.

Mednarodni projekt COPCAMS (COgnitive & Perceptive CAmeraS, kar pomeni kamere, ki zaznavajo in sklepajo) so izvajali v preteklih treh letih v sodelovanju z 21 partnerji iz Francije, Španije, Velike Britanije, Danske, Poljske in Turčije. Sofinanciralo ga je evropsko industrijsko združenje Artemis, katerega člani so veliki evropski koncerni, kot so Bosch, Siemens, Philips in drugi. Preostali del finančnih sredstev so v Sloveniji prispevali ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter oba slovenska partnerja, Institut Jožef Stefan (IJS) in idrijski koncern Kolektor Group, d. o. o.

Prof. dr. Bogdan Filipič, vodja skupine za računsko inteligenco na odseku za inteligentne sisteme na ljubljanskem IJS, pravi, da je združenje Artemiszelo zainteresirano za izboljševanje teh metodologij in njihovo uporabo v industriji. Njihov cilj je namreč razvoj naprednih tehnologij za vgradne računalniške sisteme z namenom, da bi se izboljšala evropska konkurenčnost in omogočilo oblikovanje novih trgov.

Razvijajo zelene kamere

Cilj, ki so si ga postavili sodelavci tega obsežnega projekta, je razviti tako imenovane zelene kamere, ki bodo visoko računsko zmogljive in bodo porabile malo energije. To dosegajo z razvojem vgradnih računalniških arhitektur, ki omogočajo obdelavo slik na mestu njihovega zajemanja in temeljijo na vzporednem računanju. To pomembno povečuje njihovo zmogljivost, poraba energije pa je precej nižja kot pri klasičnih delovnih postajah.

V slovenskem delu evropskega projektnega konzorcija so se osredotočili na razvoj postopkov za nadzor kakovosti v proizvodnji komponent za avtomobilsko industrijo v Kolektorju. V obliki algoritmov za namenske računalniške arhitekture so umeščeni v proizvodne linije in že v poskusnem obratovanju. S tem jim je večinoma uspelo nadomestiti dosedanje ročne postopke nadzora kakovosti, s čimer zagotavljajo večjo zanesljivost in kakovost končnih izdelkov. To pomembno pripomore k povečanju konkurenčnosti podjetja kot dobavitelja za avtomobilsko industrijo, ki ima zelo stroge zahteve glede kakovosti.

Postopki, ki so jih razvili sodelavci IJS in Kolektorja v projektu COPCAMS, temeljijo na strojnem vidu, strojnem učenju in optimizaciji, omogočajo pa meritve dimenzij, ugotavljanje morebitnih napak in meritve hrapavosti grafitnih komutatorjev.

Pri tem so strojno učenje uporabili za samodejno gradnjo računalniških postopkov za nadzor kakovosti na podlagi veliko primerov, napredne optimizacijske metode pa so bile potrebne za uglasitev strojnega vida in strojnega učenja pri iskanju kompromisa med točnostjo in računsko učinkovitostjo. Inovativen tako ni le rezultat tega razvoja, ampak tudi pot, po kateri so ga dosegli.

Manjša poraba energije

Novi vgradni računalniški sistemi, ki so večinoma že nameščeni na proizvodnih linijah, so nastali v Artemisovem evropskem projektu kot rezultat tesnega sodelovanja raziskovalcev in razvojnikov z IJS in iz Kolektorja, pri čemer so uporabljali tudi metode in orodja drugih projektnih partnerjev. Računalniške rešitve, ki so jih razvili, pa ne bodo pripomogle zgolj k večji kakovosti in zanesljivosti grafitnih komutatorjev, ampak bodo skrajšale tudi razvojne cikle ter zmanjšale porabo časa in energije.

Vir: delo.si