Partnersko sodelovanje med Fakulteto za organizacijske vede UM in Olimpijskim komitejem Slovenije

Olimpijski komite Slovenije in Fakulteta za organizacijske vede UM, sta v petek, 16. decembra v Ljubljani, kot partnerja na področju izobraževanja, podpisala nov sporazum, ki je nadgradnja preteklega sodelovanja in s katerim se obe instituciji zavezujeta k nadaljnjemu sodelovanju pri razvoju mednarodno primerljivega in kakovostnega študijskega programa »Management v športu«. Študijski program je trenutno v postopku akreditacije pri  Nacionalni agenciji za kakovost visokega šolstva – NAKVIS. Obe instituciji si želita, da bi se bodoči študenti lahko v študijski program vpisali že v študijskem letu 2017/2018.

partnersko-sodelovanje-2

V Svet študijskega programa, ki ga je imenoval Olimpijski komite Slovenije so vključeni bivši vrhunski športniki in predstavniki OKS, ki bodo skupaj s predstavniki fakultete skrbeli za kakovostno izvajanje omenjenega študijskega programa, s katerim športnikom želijo omogočiti ustrezno izobrazbo za poklicno kariero tudi po koncu športne kariere.

Ena izmed pomembnih aktivnosti sodelovanja je tudi skupna priprava dogodka: »Dvojna kariera športnikov in družbena odgovornost«, ki bo potekal 24. marca 2017 v okviru 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti.  Pri pripravi programa dogodka bodo sodelovali: Fakulteta za organizacijske vede UM, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS ter Olimpijski komite Slovenije.

Vse omenjene aktivnosti odpirajo priložnosti na področju zagotavljanja pogojev za dvojno kariero športnikov na nacionalni ravni.

Vir: fov.uni-mb.si