Perspektiven študij z veliko prakse in najboljšimi profesorji: intervju z izr. prof. dr. Boštjanom Brumnom, dekanom Fakultete za turizem Univerze v Mariboru

Fakulteta za turizem UM je bila ustanovljena decembra 2009 in ima sedež v Brežicah. Študentje lahko izbirajo med tremi študijskimi programi: visokošolski strokovni, univerzitetni in magistrski študijski program Turizem. Fakulteta se lahko pohvali s sodobnimi in kakovostnimi izobraževalnimi programi, ki jih izvajajo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki in predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v turizmu. Velik poudarek pa je posvečen opravljanju strokovne prakse.

Photo: Izr. prof. dr. Boštjan Brumen, dekan Fakultete za turizem UM

– Po katerih posebnostih izstopa Fakulteta za turizem?

– Fakulteta za turizem v Brežicah izstopa po svojih izjemno dobrih povezavah z gospodarstvom. Temu primerno so oblikovani naši študijski programi, ki veliko pozornosti namenjajo prav pridobivanju praktičnih znanj neposredno tam, kjer so znanja potrebna, to je v turističnem sektorju. Zelo veliko študijskih ur je namenjenih praktičnemu izobraževanju in usposabljanju, prav tako so strokovne ekskurzije in terensko delo del obveznosti pri predmetih.

Naši študenti po diplomi ne razpolagajo samo z golim teoretičnim znanjem, temveč predvsem s praktičnimi izkušnjami, poznavanjem procesa dela v gospodarskem in organizacijskem področju, znajo reševati konkretne probleme in imajo že tik po zaključku študija vzpostavljene potrebne kontakte za nadaljevanje kariere.

– Kaj je tisto, kar Fakulteto za turizem dela odlično?

– Na fakulteti se lahko pohvalimo z najboljšim profesorskim zborom. Naši profesorji so v preteklem letu dobili najvišje povprečne ocene od naših študentov na celotni univerzi. To pomeni, da so v našem fokusu študentje, da jim posvetimo zelo veliko časa in da sproti rešujemo vse morebitne težave in probleme.

Odlični smo tudi na mednarodnem področju, saj smo fakulteta tako z največjim deležem tujih študentov, kot z največjim deležem študentov, ki odhajajo na mednarodne izmenjave. To kaže na veliko in uspešno vpetost v mednarodne tokove.

– Koliko tujih študentov študira pri vas, od kod vse prihajajo in na katere programe se največ vpisujejo?

– Pri nas študira več kot 53 tujih študentov, prihajajo pa s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Makedonije, Indije, Rusije, Turčije in s Kitajske. Študentje se vpisujejo tako na prvostopenjski kot drugostopenjski program »Turizem«.

– Kakšna je vaša strategija za pridobivanje tujih študentov?

– Tuje študente pridobivamo z odličnimi študijskimi programi, ki jih izvajamo v angleškem jeziku v glavnem mestu Slovenije, Ljubljani. Pri pridobivanju študentov nam pomagajo agencije, ki so za to posebej usposobljene in poznajo specifike posameznega tržišča. Tako s skupnimi močmi poskrbimo, da je za študenta kar najbolje poskrbljeno tako v času vpisnih postopkov, v času pridobivanja potrebnih dovoljenj, kot tudi v nadaljevanju ob samem študiju.

– Kakšni so vizija, ambicije in cilji za razvoj Fakultete za turizem?

– Želimo postati ena najboljših fakultet s področja turizma v Evropi. Osredotočamo se na trajnostni, zeleni in aktivni turizem, pri čemer bomo svoje cilje dosegli s fokusiranjem na študenta in ob motiviranem, zadovoljnem profesorskem zboru.

Novinarka: Špela Zupan Štampohar