Peti forum rektora sveučilišta Jugoistočne Europe i Zapadnog Balkana održan na Sveučilištu u Ljubljani

Peti forum rektora sveučilišta Jugoistočne Europe i Zapadnog Balkana održan je na Sveučilištu u Ljubljani. Događanju je prisustvovalo 30 rektora i drugih predstavnika sveučilišta Jugoistočne Europe i Zapadnog Balkana koji surađuju u sferi obrazovanja, znanosti, prijenosa znanja i sudjelovanja u europskim projektima. Novi sudionik pridružio se Forumu – Jagelonsko sveučilište (Poljska).

Tribina je održana u dvorani Zbornična dvorana. Između ostalog, sudionici događanja upoznali su se s projektom Eutopia, koga vodi Sveučilište u Ljubljani. Sa službenom realizacijom ovog projekta započeto je 1. prosinca 2019. godine.

Sveučilište u Ljubljani jedina je institucija iz zemalja-sudionica inicijative EU13 koje sudjeluju u prvom pilot natječaju Erasmus+ 2019: Europska sveučilišta i koja ispunjavaju uvjete za EUTOPIA – European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050. s budžetom u iznosu od 6 milijuna eura. Cilj projekta je pripremiti dugoročnu strategiju za reformu sveučilišta u skladu s trenutnim praksama i pristupima na tržištu znanja, a koja ima za cilj poboljšati interakciju sva četiri sektora: znanosti, obrazovanja, inovacija i prijenosa znanja društvu.

Izvor: uni-lj.si