Peti forum rektora univerziteta Jugoistočne Europe i Zapadnog Balkana održan na Univerzitetu u Ljubljani

Peti forum rektora univerziteta Jugoistočne Europe i Zapadnog Balkana održan je na Univerzitetu u Ljubljani. Događaju je prisustvovalo 30 rektora i drugih predstavnika univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana koji sarađuju u sferi obrazovanja, nauke, prenosa znanja i učestvovanja u evropskim projektima. Novi učesnik pridružio se Forumu – Jagelonski univerzitet (Poljska).

Tribina je održana sali Zbornična dvorana. Između ostalog, učesnici događaja upoznali su se sa projektom Eutopia, koga vodi Univerzitet u Ljubljani. Sa zvaničnom realizacijom ovog projekta počeo je 1. decembra 2019. godine.

Univerzitet u Ljubljani jedina je institucija iz zemalja-učesnica inicijative EU13 koje učestvuju u prvom pilot konkursu Erasmus+ 2019: Evropske univerze i koje ispunjavaju uslove za EUTOPIA – European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050. s budžetom u iznosu od 6 miliona evra. Cilj projekta je pripremiti dugoročnu strategiju za reformu univerziteta u skladu sa trenutnim praksama i pristupima na tržištu znanja, a koja ima za cilj poboljšati interakciju sva četiri sektora: nauke, obrazovanja, inovacija i prenosa znanja društvu.

Izvor: uni-lj.si