Farmacija

Farmacija

Diplomci programa Farmacija imaju visok nivo znanja i praktičnih veština iz oblasti hemije, bi-ologije, medicine i farmacije i posebno duboko znanje o uticaju medicinskih preparata na ljudski orgnizam, efektima i neželjenim efektima njihove upotrebe, a takođe uzimaju u obzir medicins-ke i socijalne aspekte upotrebe lekova.

Diplomac je upoznat sa farmaceutskom tehnologijom, rezultatima farmaceutskih, mikrobi-oloških i bioloških ispitivanja lekova za ljudsku upotrebu i može da ocenjuje naučne podatke o medicinskim preparatima. Diplomirani specijalisti takođe imaju znanja iz oblasti pravnih aspekata farmaceutske prakse.

Nastavni plan odgovara Direktivi Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije 2005/36 / EU o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Trajanje studija: 5 godina.

Stepen: integrisani master program.

Jezik studija: engleski.

Vrsta studija: redovne.

Cena: 7500 € / godina.

Prijemni ispiti: Hemija i Biologija, na engleskom jeziku

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х