Plesna akademija Alma Mater Europaea pruža mogućnost besplatne pripreme za audiciju

Svi koji su zainteresovani za studije na plesnoj akademiji Alma Mater Europaea mogu pohađati besplatne kurseve pripreme za audicije. Plesna akademija Alma Mater Europaea poziva na kurs po programima „Moderne plesne tehnike 2“ i „Osnove baleta“.

Prijave za učešće putem sajta EVŠ slati do 29. februara 2020. Uz prijavu se mora priložiti kratka biografija, naznačiti vaše plesno iskustvo i odabrati oblast. Prisustvovanje odabranih kandidata pripremama je obavezno.

Više iniformacija

Izvor: sl-si.facebook.com