Podelitev diplom na FUDS UNG

V sredo, 7. junija 2019, v Mestni občini Nova Gorica je Fakulteta za uporabne družbene študije Univerze v Novi Gorici podelila skupno 12 priznanj; 6 priznanj zaposlenim na Fakulteti ter 6 priznanj študentom za najboljša zaključna dela, ki so bila napisana v obdobju od junija 2016 do maja 2019.

Fakulteta za uporabne družbene študije podeljuje naslove in priznanja osebam za izjemne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, pedagoškem in strokovnem delu, ki pomembneje prispevajo k celovitemu razvoju Fakultete. Priznanja se podeljujejo tudi študentom za najboljša zaključna dela in za pomembne znanstvenoraziskovalne dosežke.

Priznanje na področju pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela je prejela prof. dr. Mateja Rek. Priznanje na področju pedagoškega dela je prejala doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih. Priznanje na področju znanstvenoraziskovalnega dela je prejela doc. dr. Tea Golob. Priznanja za prispevek k dvigu kakovosti na področju strokovnega dela Fakultete so prejele sodelavka v referatu Fakultete Natali Vuk Birsa, vodja Finančno-računovodske službe Fakultete Divna Vidmar in glavni tajnik Fakultete Klara Remec.

Priznanje za najboljše diplomsko delo na študijskem programu Psihosocialna pomoč v študijskem letu 2015/2016 je prejela Olga Ambrožič. Priznanje za najboljše diplomsko delo na študijskem programu Uporabne družbene študije v študijskem letu 2017/18 je prejela Arnela Karat. Priznanje za najboljše magistrsko delo na študijskem programu Medkulturni menedžment v študijskem letu 2017/2018 je prejela Eva Černigoj. Priznanje za najboljše magistrsko delo na študijskem programu Medkulturni menedžment v študijskem letu 2016/2017 je prejela Maja Brešan. Priznanje za najboljšo doktorsko disertacijo na študijskem programu Sociologija v študijskem letu 2017/18 je prejela dr. Petra Kleindienst. Priznanje za najboljšo doktorsko disertacijo na študijskem programu Sociologija v študijskem letu 2018/19 je prejela dr. Urška Fric.

Viri: fuds.si, fuds.si