Podeljene štipendije vodilnim raziskovalkam – diplomantkam univerz Slovenije

Letošnje prejemnice štipendije so kemijska tehnologinja Gabrijela Horvat, pedologinja Erika Jež in biokemičarka Tea Lenarčič.

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO je s podporo L’Oreala ob zaključku letošnjega 12. nacionalnega razpisa Za ženske v znanosti 2018 trem mladim slovenskim raziskovalkam podelila štipendijo v višini 5000 evrov. Letošnje prejemnice štipendije so kemijska tehnologinja Gabrijela Horvat, pedologinja Erika Jež in biokemičarka Tea Lenarčič. Njihova raziskovalna dela odsevajo znanje in odličnost ter predstavljajo pomemben prispevek k razvoju znanosti. Štipendije nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« so podelili Brigitte Streller, generalna direktorica L’Oréal Slovenija, dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS in dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport.

28-letna diplomantka Univerze v Mariboru Gabrijela Horvat raziskuje na področju aerogelov. Ti so visoko funkcionalni nanomateriali, ki se že uporabljajo v industriji, v zadnjem času pa se raziskuje njihova uporaba na področju farmacije, prehrambne industrije in medicine.

32-letna diplomantka Univerze v Ljubljani Erika Jež se pri svojem raziskovanju ukvarja z vrednotenjem čiščenja onesnažene zemlje v Mežiški dolini.

Več stoletno aktivno rudarjenje na tem območju je namreč privedlo do onesnaženja tal s potencialno strupenimi kovinami, po čiščenju s kelatnim liganidom pa njegova zanemarljiva količina še vedno ostaja v tleh. Mlada raziskovalka tako ocenjuje tveganje takšnega čiščenja za okolje in išče rešitev za preprečitev širjenja kelatnega liganida v okolje.

Svojo raziskavo opravlja na Centru za pedologijo in varstvo okolja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, njen doktorski študij pa poteka tudi na Fakulteti za agronomijo.

27-letna Tea Lenarčič preučuje molekularno evolucijo proteinske domene za vezavo na površino celic. Kot mlada raziskovalka na Kemijskem inštitutu v Ljubljani v okviru doktorskega študija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani poudarek pri raziskovanju daje na preučevanje proteinov NLP.

V Sloveniji Nacionalni program L’Oréal-UNESCO »Za ženske v znanosti« že vse od leta 2006 opozarja na pomen in vlogo žensk v znanosti in s štipendijami nagrajuje njihovo znanstveno odličnost.

Vir: delo.si