Podjetje Brihteja, inovativne IT rešitve, d.o.o. iz Celja vabi k sodelovanju študente računalništva in informtike

Podjetje Brihteja, inovativne IT rešitve, d.o.o. iz Celja vabi k sodelovanju študente računalništva in informatike za področja:

  1. upravljanja identitet (Identity Management),
  2. gradnje intranet portalov na tehnologiji SharePoint,
  3. gradnje in vzdrževanja kompleksnih informacijskih sistemov (upravljanje strežnikov z operacijskim sistemom Windows/Linux, upravljanje aktivnega imenika Active Directory, poštnega sistema Exchange,sistema za upravljanje podatkovnih baz MS SQL Server/Oracle ter načrtovanje, implementacija in vzdrževanje komunikacijskih omrežij).

Življenjepis z dosedanjimi izkušnjami nam pošljite na kariera@brihteja.si. Z vsakim se bomo individualno pogovorili in poiskali možnosti za vključitev v projekte na različnih področjih. Študentom 2. stopnje bolonjskega študija nudimo tudi kadrovsko štipendijo in možnost kasnejše zaposlitve.

Vir: feri.um.si