Podjetniška delavnica »Marketinški mix«

V četrtek, 21. marca 2019, se bo ob 9.00 v Inkubatorju GEA, GEA College (Ljubljana, Dunajska cesta, 156), odvila Podjetniška delavnica »Marketinški mix«. Marketing mix ali trženjski splet je eden najosnovnejših modelov v marketingu, s katerim lahko razložimo, kaj marketing, pa tudi poslovanje podjetja, v resnici je. Zadovoljevanje kupcev (potrošnikov, odjemalcev) in ponudnikov.

Udeleženci bodo spoznali temeljne koncepte marketinga, preko modela 7p, ki ga na najbolj plastičen in enostaven način razloži. Ugotovili bodo, kaj je v resnici namen ustanovitve podjetja. Spoznali bodo tudi, da marketing ni enkraten dogodek, je proces, predvsem pa odnos med kupcem in ponudnikom.

Aktivnosti Inkubatorja GEA College v okviru operacije »SIO Inkubator GEA 2018-19« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za želeno gospodarsko rast«.

Prijava

Vir: gea-college.si