Poklici prihodnosti: novi časi zahtevajo nove veščine

Raziskovalci trga dela pravijo, da bo vsako drugo današnje delovno mesto že v bližnji prihodnosti verjetno prevzel stroj. Ali to pomeni izgubo zaposlitev? Da, pravijo raziskovalci, ob tem pa dodajajo, da jih bodo po drugi strani nadomestile nove zaposlitve. Tehnološke spremembe, kot je denimo robotika, bodo omogočile opravljanje posameznih nalog znotraj obstoječih delovnih mest, kar bo zaposlenim omogočilo, da več časa posvetijo novim nalogam. To pa bo spremenilo tudi nabor ključnih veščin v teh poklicih, napovedujejo raziskovalci.

Hiter tempo tehnoloških, demografskih in družbeno-ekonomskih pretresov spreminja panoge in modele poslovanja, obenem pa skrajšuje rok uporabnosti veščin zaposlenih. Zaposleni naj bi nove veščine potrebovali že na vsakih pet let in ne več na 20 do 25 let kot doslej. To naj bi še zlasti veljalo za srednjo in vzhodno Evropo, kjer je zaradi nizke brezposelnosti in izjemne gospodarske rasti prisotno vse večje pomanjkanje specialistov v najpomembnejših panogah. V Sloveniji denimo zlasti strokovnjakov za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, zdravstvenih delavcev, znanstvenikov in inženirjev.

Raziskava Inovantage, ki jo je na temo veščin 21. stoletja v srednji in vzhodni Evropi pripravila skupina Adecco, ugotavlja, da je v času nove industrijske revolucije in hitrega spreminjanja trga najvrednejša valuta talent. Da bi podjetja pritegnila, vključila in razvijala prave talente, pa morajo svoje modele prilagoditi 21. stoletju tudi na področju kadrov.

Robert Kaše, redni član katedre za menedžment in organizacijo na ljubljanski ekonomski fakulteti, pravi, da sta veščina in talent poglavitnega pomena tudi za prihodnji razvoj in rast v regiji. Vse bolj pereče pomanjkanje ustreznih kadrov in veliko neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela bi morali po oceni kadrovikov reševati z vajeništvom, vseživljenjskim učenjem, večjo mobilnostjo, raznolikostjo kadrov po spolu, starosti, kulturnem in nacionalnem poreklu ter z večjo svobodo pri delovnih pogodbah in oblikah sodelovanja.

Najbolj iskani poklici prihodnosti v srednji in vzhodni Evropi:

  1. IT strategija in upravljanje
  2. Strojništvo
  3. Logistika in upravljanje viličarjev
  4. Trženje in oglaševanje
  5. Mehatronika na področju letalstva
  6. Optimizacija iskalnikov (SEO)
  7. Spletna varnost
  8. Analiza podatkov
  9. Finančni kontroling

Vir: dnevnik.si