Poletna šola 2019: SVK – Sistem vodenja kakovosti

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v sodelovanju s Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto, Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, Bureau Veritas, Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine, podjetjema Arex d.o.o. in ADRIA MOBIL d.o.o., vabi na Poletno šolo FOŠ 2019: SVK – Sistem vodenja kakovosti, ki bo potekala od 3. – 20. 6. 2019.

Poletna šola je namenjena vsem študentom, ki si želijo hitreje napredovati, pridobiti ECTS kreditne točke izven svojih matičnih zavodov ter mentorjem delovne prakse z namenom pridobivanja kompetenc iz področja vodenja kakovosti.

Z vsebino želijo prispevati predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:

  1. Poznavanje in razumevanje filozofije, pristopov, modelov, orodij in standardov celovite kakovosti ter usposobljenost za njihovo uporabo v praksi.
  2. Poznavanje in razumevanje procesov, procesno zasnovane organizacije ter sposobnost obvladovanja nenehnega izboljševanja.
  3. Poznavanje in razumevanje avtopoietičnega koncepta obvladovanja kakovosti in odličnosti, temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja.
  4. Sposobnost prepoznavanja, obvladovanje in nenehnega izboljševanja procesov v organizaciji ter njihove povezave v celovit sistem procesov.

V Poletni šoli se bodo prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki jih organizacije uporabljajo na svoji poti do kakovosti. Ker bo v Poletni šoli ključen poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij primerov najodličnejših organizacij v Sloveniji (Arex d.o.o. in Adria mobil d.o.o.) so prireditelji prepričani, da bodo udeleženci Poletne šole izboljšali tudi svojo zaposljivost.

Rok za prijavo je do 25. maja 2019. Udeležba za študente FINI je brezplačna.

Več o tem Prijava

Vir: fini-unm.si