Pomoč študentskim družinam

Fundacija Študentski tolar, ustanova Študentske organizacije univerze (ŠOU) v Ljubljani, si prizadeva pomagati študentom v stiski, zato so tudi letos objavili razpis za denarno pomoč, namenjeno študentskim družinam. Tako želijo prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja vsem študentom, pojasnjujejo v omenjeni fundaciji.

Vloge je mogoče oddati najkasneje do vključno petka, 13. septembra 2019. V okviru razpisa je na voljo 4.000,00 evrov, ki jih je zagotovil ŠOU v Ljubljani.

Posamezni študentski družini bodo dodelili denarno pomoč v enkratnem znesku v višini 400,00 evrov. Za pomoč lahko zaprosijo družine, v katerih ima najmanj en starš status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu, članu ŠOU v Ljubljani, in ni v rednem delovnem razmerju.

Na razpis se ne moreta ločeno prijaviti mama in oče istega otroka. Do pomoči niso upravičene osebe, ki so v zadnjih dvanajstih mesecih že prejele dve denarni pomoči fundacije ne glede na njeno obliko, višino oziroma razpis, na podlagi katerega je bila denarna pomoč dodeljena. Obenem pomoči ne morejo dodeliti osebi, ki je od Študentskega tolarja doslej že prejela pet denarnih pomoči.

Vir: gorenjskiglas.si