Poslanici potvrdili prvi svežanj mera za pomoć privredi

Tokom vanredne sednice, Narodna skupština usvojila je niz zakona sa namerom da bi se hitno smanjile ekonomske posledice nove epidemije koronavirusa. Mere su, između ostalog, usmerene na zadržavanje radnih mesta, opskrbu hranom i rasterećenje kompanija.

Narodna skupština usvojila je zakon kojim će se obezbediti nesmetano snabdevanje hranom u slučaju pogoršanja epidemije novog koronavirusa. Vlada će moći da odredi cene za pojedine grupe prehrambenih proizvoda i ograniči njihov promet.

Takođe je usvojila zakon koji će pomoći kompanijama da zadrže radnike u slučaju prekida proizvodnje tokom nove epidemije koronavirusa. Ako se radnici šalju da čekaju posao kod kuće zbog promena u snabdevanju ili nedostatka porudžbina, deo računa za plate plaća država.

Prema Zakonu o hitnim merama u oblasti plata i doprinosa, država će pomoći onim poslodavcima koji, zbog epidemije novog koronavirusa, ne mogu istovremeno da obezbede posao za najmanje 30% zaposlenih. Za to vreme, radnici će imati pravo na nadoknadu plate u iznosu od 80% prosečne zarade u poslednja tri meseca. Isto će se primeniti ako zaposleni ne dođe na posao zbog karantina. Pri tome će država poslodavcima vratiti 40% isplaćene naknade, u slučaju karantina ukupni iznos. Poslodavci koji su poreski dužnici ili su kršili radne zakone ili su u postupku zbog insolventnosti, neće imati pravo na pomoć.

Narodna skupština usvojila je zakon o hitnoj meri odlaganja obaveza kreditnih dužnika, koji je vlada zajedno sa još nekim merama pripremila da ublaži posledice epidemije novog koronavirusa. Otplata kredita moći će da se odloži na godinu dana.

Parlament je takođe usvojio zakon o hitnim merama u javnoj finansijskoj oblasti koji će administrativno rasteretiti kompanije koje se već imaju poslovnu štetu zbog novog koronavirusa.

Zakon o interventnim merama u fiskalnoj oblasti omogućiće poreskim obveznicima da podnose svoje prijave poreza na dohodak po osnovu poreza na dobit i poreza na dobit preduzeća dva meseca kasnije, odnosno do 31. maja 2020. godine. takođe rok za podnošenje godišnjeg izveštaja za 2019. Ajpes. Ako epidemija ne bude okončana do 15. maja 2020. godine, svi ovi rokovi mogu se produžiti.

Izvor: rtvslo.si