»Poslovanje v številkah za neekonomiste«: seminar

Na seminarju »Poslovanje v številkah za neekonomiste«, ki bo potekal 28. in 29. maja ter 5. junija 2019 na EF UL, se bodo udeleženci spoznali s koncepti v poslovanju, različnimi stroškovnimi koncepti ter s temeljnimi računovodskimi izkazi in njihovo analizo, ki predstavljajo osnovo za sprejemanje poslovnih odločitev.

Program seminarja je namenjen managerjem v gospodarstvu in javni upravi, direktorjem in vodjem različnih oddelkov ter vsem, ki sprejemajo poslovne odločitve ter nimajo ekonomske predizobrazbe ali pa bi radi obnovili osnovna znanja s področja poslovanja, računovodstva in financ.

Zaradi konstantnih sprememb v okolju so kakovostne in pravočasne informacije ključni element pri sprejemanju pravilnih poslovnih odločitev. Za ustrezne ukrepe pa je potrebno te informacije razumeti ter jih pravilno uporabiti pri vsakodnevnem poslovnem odločanju.

Več o tem

Vir: efnet.si