Poslovno-tehniška fakulteta UNG sodeluje pri projektu MyMachine Slovenija

Cilj projekta, ki ga koordinirajo na Institut Jožef Stefan je, da bo na koncu šolskega leta izdelan delujoči prototip, ki so si zamislili otroci, načrtovali in izdelali pa ga bodo dijaki in študenti. Univerza v Novi Gorici sodeluje že drugič. Otroci Osnovne šole Dornberk predali njihove kreativne risbe sanjskih strojev umetnostni skupini dijakov Šolski center Nova Gorica.

Ti bodo s pomočjo svojih profesorjev in študenta Poslovno-tehniške fakultete, Univerze v Novi Gorici opravili analizo del za popis potrebščin in izoblikovanje idej.

Vir: facebook.com