Potpisan je sporazum o saradnji Alma Mater Europaea s Bratislavskom međunarodnom školom humanističkih nauka

Fakultet za postdiplomske studije humanističkih nauka Alma Mater Europaea deluje više od četvrt veka i iznedrio je preko 160 doktora nauka. Stvorio je i veliku međunarodnu mrežu akademske saradnje na području humanističkih nauka i antropologije.

U sklopu proširenja međunarodnih veza u petak, 13. septembra 2019. godine, predsednik Alma Mater Europaea prof. dr Ludvik Toplak potpisao je sporazum o saradnji sa Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA (Bratislavska međunarodna škola humanističkih nauka) na području humanističkih nauka.

Na ceremoniji potpisivanja, pored prof. dr Ludvika Toplaka, prisustvovali su i doc. dr Semjuel Abraham, predsednik Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA, prof. dr František Novosad, prorektor Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA, i prof. dr Lenart Škof.

Izvor: sl-si.facebook.com