Povabilo k sodelovanju študentov UM FGPA na projektu »SAFELIGHT«

Povabilo k sodelovanju študentov UM FGPA na projektu Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020.

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, NIGRAD, komunalno podjetje, d. d. in SWARCO LEA d.d., v okviru javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 vabijo študente/študentke k sodelovanju na projektu z naslovom:

SAFELIGHT

Umestitev večfunkcionalnega semaforja v okolje pametnega mesta

Projektni partner SWARCO LEA je razvil posebno semaforsko glavo, na katero je nameščena posebna signalizacija za projiciranje rdeče luči na pločnik za pešce. V bodočnosti se bo semafor opremil z ustreznimi senzorji, kamerami in podobno merilno opremo ter komunikacijskimi moduli, ki bo omogočala pošiljanje izmerjenih podatkov (hrup, onesnaženost, število pešcev, itn.) do upravljavca prometnega sistema. Projektni partner Nigrad kot upravljavec mestnega prometa bo podatke uporabil pri pretočnosti prometa ter pri analizi in prognozi dolgoročnih vplivov prometa na okolje v urbanih okoljih.

Eden osnovnih in hkrati za udeležence v prometu najbolj vidnih cestnih elementov, ki se v tem kontekstu porablja za namen upravljanja prometa, so semaforji. S študijo in implementacijo večfunkcijskega semaforja v urbani prostor bodo s pomočjo horizontalne signalizacije na pločnik projicirali rdečo luč, katero lahko pešci vidijo tudi s perifernim vidom, ne glede na to, ali hodijo zaradi vsebine svojih mobilnih telefonov s spuščeno glavo. Spremljali bodo tudi okoljske parametre ter pripravili podlago za upravljanje s pametnimi vozili. Z nameščenimi senzorji bodo opredelili in izmerili vsebnost škodljivih delcev v zraku nastalih zaradi prometa ter merili zvočno onesnaženost na mikro lokaciji.

Trajanje projekta: 5 mesecev (največ 200 ur)

Vrednost ure: 5,38 EUR/uro neto (6,39 EUR/uro bruto). Prijave se zbirajo do vključno 09. 02. 2019.

K sodelovanju vabijo:

 1. 1 študenta/študentko študijskega programa »Prometno inženirstvo 1. stopnja VS«,
 2. 1 študenta/študentko študijskega programa »Prometno inženirstvo 2. stopnja MAG«,
 3. 1 študenta/študentko študijskega programa »Arhitektura 2. stopnja MAG«,
 4. 1 študenta/študentko študijskega programa »Psihologija 2. stopnja MAG«,
 5. 1 študenta/študentko študijskega programa »Tehniško varstvo okolja 1. stopnja UNI«,
 6. 1 študenta/študentko študijskega programa »Telekomunikacije 1. stopnja UNI«,
 7. 1 študenta/študentko študijskega programa »Tehnologija prometa in logistike 1. stopnja UNI«.

Sodelujoči(a) študent(ka) mora biti v času izvajanja projekta vpisan(a) v študijski program ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen(a), prijavljen(a) na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik.

Če bo prijavljenih več študentov/študentk od razpisanega števila mest, bodo opravili izbor kandidatov glede na njihovo povprečno oceno študija in osebni razgovor z njimi. Prednost imajo študenti, ki še niso sodelovali na PKP projektih.

Prijave študentov sprejemajo po elektronski pošti na naslov matej.moharic@um.si. Prijavo v zadevi naslovite »Prijava na projekt PKP 2020 – SAFELIGHT«, vsebina prijave mora vsebovati spodaj navedene podatke:

 1. Ime in Priimek,
 2. Naslov stalnega prebivališča,
 3. Elektronski naslov,
 4. Telefonska številka,
 5. EMŠO,
 6. Naziv študijskega programa,
 7. Bolonjska stopnja študija,
 8. Ste že sodelovali v PKP projektu: DA/NE,
 9. Kratek CV.

Vir: fgpa.um.si