Povezovanje raziskovalnih znanj in izkušenj industrije

V četrtek, 24. januarja 2019, na Šolskem centru Škofja Loka so na prvem TOP industrijskem izzivu predstavili strateško razvojno inovacijsko partnerstvo SRIP Tovarne prihodnosti, ki združuje slovensko akademsko znanje in prodorna podjetja, v industrijska okolja pa prinaša tehnologije prihodnosti in znanja.

Predstavili so tudi grozde in področja SRIP ToP, tehnološke rešitve pametne tovarne, uspešno partnerstvo znanosti in proizvodnje (na primeru Domela), model kompetenc za kadre prihodnosti. Šolski center Škofja Loka pa je v ospredje postavil vajeništvo kot svojo zgodbo o uspehu.

Kot je pojasnil direktor centra SRIP ToP Rudi Panjtar, gre za dolgoročno javno-zasebno partnerstvo, ki združuje zainteresirane predstavnike gospodarstva, raziskovalnih organizacij, državnih institucij, nevladnih organizacij in drugih.

V Sloveniji sicer deluje devet različnih strateških razvojno-inovacijskih partnerstev, ki so nastala na osnovi leta 2014 sprejete državne strategije s tega področja. Koordinira jih Institut Jožef Stefan, kjer so ustanovili center SRIP ToP. Ta bo zbral in povezoval slovenska raziskovalna in inovacijska znanja ter izkušnje iz industrijske in akademske sfere ter v ospredje postavil prioritetna prebojna področja novih izdelkov, storitev in tehnologij za tovarne prihodnosti. Pomagal bo podjetjem pri vstopu na svetovni trg, pri čemer se bo osredotočil na nišna področja in s tem dosegel, da postanejo slovenska podjetja pomemben evropski ponudnik.

Источник: gorenjskiglas.si