Повисока минимална бруто саатница за студентска работа!

Студентите кои во текот на студирањето работат преку студентскиот сервис, од 1 јануари 2020, можат да и се радуваат на повисоката бруто сатница.

Photo: unsplash/Petr Sevcovic

Минималната бруто сатница која ланската година изнесуваше 4,89€, во 2020 година ќе изесува 5,40€.