Povodom dvadeset godina onlajn obuke Fakultet DOBA svima zainteresovanima pruža mogućnost pohađanja dva besplatna kursa

Povodom dvadesete godišnjice od uvođenja onlajn obuke, Fakultet DOBA poziva sve da odslušaju jedan od dva besplatna predmeta za lični i profesionalni razvoj: «Lični menadžment» (za osobe sa srednjim obrazovanjem) i «Komunikacija s uticajnim društvenim grupama i lobiranje» (za osobe s visokim obrazovanjem).

U okviru predmeta «Lični menadžmet» (60 mesta, biće predavan 4 nedelje, od 22. maja do 18. juna 2019. godine; predavač je doc. dr Darko Števančec) biće obrađivana pitanja efektivne organizacije sopstvenog vremena, efektivne komunikacije i rešavanja konflikata; tehnike razvoja stvaralačkih sposobnosti.

Registracija

Ono na čemu će biti akcenat predmeta «Komunikacija sa uticajnim društvenim grupama i lobiranje» (60 mesta, trajanje predavanja je 5 nedelja, od 21. maja do 27. juna 2019. godine; predavač je prof. dr Boris Cizejl) je komunikacija sa uticajnim društvenim grupama, uspostavljanje kontakata, predstavljanje interesa i lobiranje, tehnike vođenja pregovora.

Registracija

Učešće na kursevima je besplatno. Broj mesta je ograničen.

Detaljnije

Izvori: fakulteta.doba.si, fakulteta.doba.si