Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru 2018

Objavljen je poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti in prostovoljstva. Namen poziva je med študenti Univerze v Mariboru prepoznati tiste študente, ki so aktivni na športnem, kulturnem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva.

Študentski svet Univerze v Mariboru poda predloge za naslednje nagrade, ki jih Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom:

  1. Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM:
  2. Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
  3. Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
  4. Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
  5. Listino za naj prostovoljca študenta UM.

Več o posameznih nagradah in kriterijih si lahko preberete v pozivu.

Kandidati vložite svojo vlogo na predpisanem obrazcu ter obvezno priložite dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje kriterijev. Vlogo je treba dostaviti najkasneje do 9. aprila 2018 do 12. ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Ne odpiraj! Vloga za nagrado UM«.

Več info in obrazce lahko najdete tukaj.

Viri: um.si, fgpa.um.si