Poziv za učešće na konkursu za najbolji diplomski i master rad

Tehnološka mreža „Process Management Technology“ objavljuje konkurs za najbolji diplomski i master rad. Cilj konkursa je podsticanje istraživačke i stručne aktivnosti u industrijama od interesa za strukturne jedinice navedene tehnološke mreže.

Prema rezultatima konkursa, biće nagrađeni autori najboljeg rada osnovnih i master studija, odbranjenih 2017. ili 2018. godine. Osim nagrada, dva počasna priznanja biće dodeljena autorima diplomskih i magistarskih radova.

Svečanost dodele nagrada i priznanja  održaće se  9. do 10. aprila 2019. godine u Mariboru u okviru konferencije „Automatizacija u industriji i ekonomiji“. Svaki dobitnik dobiće i novčanu nagradu, a sažetak njegovog rada biće objavljen na službenim stranicama Tehnološke mreže „Tehnologija upravljanja procesima“.

Teme koje su predložili organizatori: „Automatizacija mašina i uređaja“, „Upravljanej kompleksnim sistemima i tehnološkim procesima“, „Smart sistemi i procesi u pametnim fabrikama“, „Dijagnostika, prognoza i autoservisiranje mašina i uređaja“, „Autonomna autoprevozna sredstva“, „Podrška logističkim procesima u kompanijama“, „Tehnologija smart-upravljanja racionalne potrošnje energije, povišenja kvaliteta života i smanjenja zagađenosti životne sredine“, „Savremene informaciono-komunikacione tehnologije u upravljačkim sistemima (Internet stvari, veštačka inteligencija, cloud tehnologije, obimni podaci/big data), „Tehnologije  i znanja da razradu novih instrumenata i blokova podataka za upravljački sistem“, kao i druge oblasti vezane za pitanje upravljanja sistemima i procesima.

Kandidaturu učesnika može da predloži  predavač (profesor sa univerziteta, naučni saradnik) ili firma gde kandidat radi ili gde je pripremao svoj master ili diplomski rad.

Priajve sa svim neophodnim dokumentima slati do 5. marta 2’19. godine na mejl: info@tvp.si, тема: Nagrade TM TVP.

Za više informacija i uputstva o tome kako se prijaviti – na sajtu (Novosti).

Izvor: feri.um.si