Poznati uslovi za učešće studenata sa Fakulteta DOBA u programu Erasmus za 2018/19 godinu

U okviru programa Erasmus za 2018/19 godinu studenti sa fakulteta DOBA mogu da se školuju na stranim fakultetima i imaju praksu u stranim kompanijama sa kojima je sklopljen ugovor.

Stipendije se kreću od 370 do 520 evra mesečno, u zavisnosti od zemlje. Kompaniju i zemlju studenti biraju sami, kao i trajanje prakse koja može da se obavlja samo u zemljama EU, ali i u Makedoniji, Turskoj, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj. Studenti na praksi pored stipendije dobijaju i dodatnih 100 evra mesečno.

Studije ili praksa u inostranstvu, pored toga što pružaju studentu nova stručna zanja, omogućavaju:

  1. razvijanje i širenje znanja jezika;
  2. postizanje ličnih ciljeva i socijalizacija van Slovenije;
  3. upoznavanje ekonomske i društvene kulture određenje zemlje;
  4. poboljšanu samosvesnost;
  5. čvršće interkulturne kompetencije.

Uslovi konkursa i obrasci prijava objavljeni su na sajtu  i virtuelnoj sredini za učenje Blackboard. Prijave na učešće u Erasmus programu se prihvataju do 30. novembra 2018. Upite slati na: nina.turcin@doba.si(Nina Turčin, koordinator).

Izvor: fakulteta.doba.si