“Pravila” komunikacije sa Slovencima: kako postati “domaći” u novoj zemlji

Često se stranci susreću s problemom jezične barijere i poteškoćama u prilagođavanju novoj zemlji. U ovom ćemo članku objasniti zašto se to događa i dati preporuke za rješavanje ovih problema.