Predavač sa Fakulteta DOBA na Regionalnoj konferenciji o inovativnim metodama pomoći kod učenja

Ove godine, 8, 12. i 22. novembra održana je Regionalna konferencija „Obrnuto mentorstvo u svetlu saradnje generacija i starenja radne snage“, koju je organizovala Trgovačko-industrijska komora Slovenije u okviru projekta POLET. Događaj je bio posvećen inovativnoj metodi pomoći pri učenju i poboljšanju međugeneracijskih odnosa, a sproveden je radi uključivanja različitih zainteresovanih strana, širenja projektnih aktivnosti i, naročito, razmene najboljih praksi. Činjenica je da će se u narednim godinama na slovenačkom tržištu rada dogoditi promene koje će zahtevati hitno prilagođavanje poslodavaca: do 2020. godine, petina stanovništva u zemlji biće starija od 65 godina; udeo mladih na tržištu rada smanjuje se, a udeo starijih (55 do 64) raste.

Predavač i moderator okruglog stola bila je dr Živa Veingler Čič, koja predaje na Fakultetu DOBA. Predstavila je publici rad pod nazivom „Obrnuto mentorstvo: faktori koji utiču na obrnuto mentorstvo; prednosti i nedostaci obrnutog mentorstva. „

Detaljnije

Izvor: doba.si