Predavanje »Doing business in Austria«

Na Fakulteti za organizacijske vede UM bo gostoval dr. Alexander Herbst iz Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Klagenfurt. Dr. Herbst, ki bo v torek, 10. januarja 2017 ob 8. uri v P301 v okviru predmeta Ekonomika in kontroling (nosilec: izr. prof. dr. Aleš Novak) imel predavanje z naslovom »Doing business in Austria«. Zanimivo gostujoče predavanje, ki ga bo izvedel dr. Herbst v okviru programa Erasmus+, bo potekalo v angleškem jeziku.

Vir: um.si