Predavanje Gavina Lawrieja, uglednega angleškega svetovalca za strategije

Predavanje uglednega angleškega svetovalca za strategije, Gavina Lawrieja, direktorja podjetja 2GC Active Management, z naslovom »The Future of Strategy« se bo odvilo v sredo, 18. aprila, ob 16. uri v Lila Dvorani na Ekonomski fakulteti. Prijave zbirajo na naslovu: raziskave.ef.uni-lj.si do vključno torka, 17. aprila 2018.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. Vstop na dogodek je prost.

Ključna sporočila:

  1. V prihodnosti ne bo uspešno tisto podjetje, ki zna razviti najbolj edinstveno strategijo, temveč podjetje, ki zna strategijo uresničiti. Zakaj eni uspejo in drugi ne?
  2. V vodilnih podjetjih prihodnosti bodo managerji v strateške odločitve spretno vključevali ključne interesne skupine ter učinkovito dosegali konsenz o viziji strateškega uspeha in strategiji.
  3. Večjo pozornost bodo posvečali organizacijski kulturi in skupnim vrednotam, krepitvi strateških aktivnosti in iniciativ na nižjih ravneh ter usklajenemu vedenju zaposlenih.
  4. Strategi tako ne potrebujejo novih strateških orodij, temveč morajo znati obstoječa pravilno uporabiti. Bodo pa gotovo bolj usmerjena v empatijo – finančna uspešnost ne bo edini cilj.
  5. Uspešna podjetja bodo tako tista, ki bodo hitreje in stroškovno bolj učinkovito integrirala interese ključnih deležnikov strateške in operativne odločitve.

VIr: efnet.si