Predavanje generalne direktorice AJPES-a

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 26. februarja 2019, na EF UL predavala mag. Mojca Kunšek, generalna direktorica AJPES-a, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

V predavanju z naslovom »Obračun stroškov dela« je predstavila delovno-pravni, knjigovodski in davčni vidik obračuna in izplačila različnih vrst stroškov dela (stroški plač, nadomestila plač, dodatki na plače, povračila stroškov in drugo) pri podjetjih in samostojnih podjetnikih.

Mag. Mojca Kunšek je predavanje popestrila z mnogimi praktičnimi podatki, primeri in izračuni. Na začetku predavanja je študentom podala podatek, da je za leto 2017 letna poročila AJPESU predložilo 66.470 gospodarskih družb, od tega 66.102 oziroma 99,4% po Slovenskih računovodskih standardih in 368 oziroma 0,6% po mednarodnih standardih računovodskega poročanja.

Na koncu predavanja je študentom predstavila tudi poslanstvo in delovanje AJPES-a.

Vir: efnet.si